LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP TOEIC TẠI ZENLISH MỚI NHẤT

Zenlish thông báo về lịch khai giảng các lớp TOEIC MỚI NHẤT tháng 4/2024 trên toàn hệ thống. Đăng ký nhận lịch tư vấn sớm trước khi full lớp nha!

Lịch khai giảng Zenlish Kim Mã

LỊCH KHAI GIẢNG ZENLISH KIM MÃ THÁNG 4/2024
Khóa học Lớp Ngày Lịch học Thời gian Nhận tư vấn
FOUNDATION TOEIC (Xây nền TOEIC)

F34KM 3/4 T2 4 6 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
F35KM 12/4 T2 4 6 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
F36KM 18/4 T3 5 7 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
F37KM 24/4 T3 5 7 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
BEGINNER’S TOEIC (350+ TOEIC)
B617KM 3/4 T2 4 6 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
B618KM 5/4 T2 4 6 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
B619KM 13/4 T3 5 7 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
B620KM 22/4 T2 4 6 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
CAMP BOMB TOEIC (450+ TOEIC)C613KM 24/4 T2 4 6 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
C614KM 25/4 T3 5 7 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
C615KM 26/4 T2 4 6 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
C616KM 30/4 T3 5 7 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
SUBMARINE TOEIC (700+ TOEIC)S115KM 5/4 T2 4 6 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
S116KM 9/4 T3 5 7 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
S117KM 11/4 T3 5 7 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
S118KM 15/4 T2 4 6 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
MASTER TOEIC

(250+ TOEIC SW)

 

M60KM 13/4 T3 5 7 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
M61KM 23/4 T3 5 7 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY

Lịch khai giảng Zenlish Hai Bà Trưng

LỊCH KHAI GIẢNG ZENLISH HAI BÀ TRƯNG THÁNG 4/2024
Khóa học Lớp Ngày Lịch học Thời gian Nhận tư vấn
FOUNDATION TOEIC

(Xây nền TOEIC)
F48HBT 1/4 T2 4 6 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
F49HBT 6/4 T3 5 7 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
F50HBT 10/4 T2 4 6 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
F51HBT 13/4 T3 5 7 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
BEGINNER’S TOEIC

(350+ TOEIC)B678HBT 12/4 T2 4 6 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
B679HBT 16/4 T3 5 7 18h – 19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
B680HBT 22/4 T2 4 6 18h – 19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
B681HBT 30/4 T3 5 7 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
CAMP BOMB TOEIC

(450+ TOEIC)
C669HBT 1/4 T2 4 6 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
C667HBT 10/4 T2 4 6 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
C673HBT 19/4 T2 4 6 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
C662HBT 19/4 T2 4 6 18h – 19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
SUBMARINE TOEIC

(700+ TOEIC)
 

 

 

S186HBT 4/4 T3 5 7 18h – 19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
S187HBT 6/4 T3 5 7 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
S188HBT 11/4 T3 5 7 18h – 19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
S189HBT 15/4 T2 4 6 18h – 19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
 

MASTER TOEIC

(250+ TOEIC SW)

 

M101HBT 8/4 T2 4 6 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
M102HBT 9/4 T3 5 7 18h – 19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
M103HBT 16/4 T3 5 7 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
M104HBT 27/4 T3 5 7 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY

Lịch khai giảng Zenlish Hà Đông

LỊCH KHAI GIẢNG ZENLISH HÀ ĐÔNG THÁNG 4/2024
Khóa học Lớp Ngày Lịch học Thời gian Nhận tư vấn
FOUNDATION TOEIC

(Xây nền TOEIC)


 

 

 F54HĐ 1/4 T2 4 6 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
F55HĐ 3/4 T2 4 6 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
F56HĐ 11/4 T3 5 7 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
F57HĐ 15/4 T2 4 6 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
F58HĐ 17/4 T2 4 6 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
F59HĐ 22/4 T2 4 6 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
F60HĐ 25/4 T2 4 6 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
BEGINNER’S TOEIC

(350+ TOEIC)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B725HĐ 4/4 T3 5 7 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
B726HĐ 17/4 T2 4 6 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
B718HĐ 5/4 T2 4 6 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
B719HĐ 6/4 T2 4 6 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
B720HĐ 8/4 T2 4 6 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
B721HĐ 9/4 T3 5 7 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
B722HĐ 15/4 T2 4 6 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
B723HĐ 20/4 T2 4 6 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
B724HĐ 24/4 T3 5 7 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
CAMP BOMB TOEIC

(450+ TOEIC)

 

 

 

C716HĐ 25/4 T3 5 7 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
C717HĐ 29/4 T2 4 6 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
C707HĐ 2/4 T3 5 7 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
C708HĐ 5/4 T2 4 6 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
C710HĐ 22/4 T2 4 6 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
C711HĐ 22/3 T2 4 6 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
C712HĐ 24/4 T2 4 6 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
C713HĐ 25/3 T3 5 7 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
C714HĐ 29/4 T2 4 6 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
C715HĐ 30/4 T3 5 7 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY

SUBMARINE TOEIC

(700+ TOEIC)

S108HĐ 1/4 T2 4 6 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
S109HĐ 11/4 T3 5 7 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
S110HĐ 19/4 T2 4 6 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
S111HĐ 25/4 T3 5 7 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY

Lịch khai giảng Zenlish Tây Sơn

LỊCH KHAI GIẢNG ZENLISH TÂY SƠN THÁNG 4/2024
Khóa học Lớp Ngày Lịch học Thời gian Nhận tư vấn
FOUNDATION TOEIC

(Xây nền TOEIC)
F19TS – B630TS 5/4 T2 4 6 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
F20TS – B631TS 16/4 T3 5 7 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
F21TS – B632TS 23/4 T3 5 7 20h10 – 21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
F22TS – B633TS 29/4 T2 4 6 20h10 – 21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
BEGINNER’S TOEIC

(350+ TOEIC)

 

 

 

B625TS 22/4 T2 4 6 20h10 – 21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
B626TS – F15TS 8/4 T2 4 6 20h10 – 21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
B627TS – F16TS 13/4 T3 5 7 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
B628TS – F17TS 20/4 T3 5 7 20h10 – 21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
B629TS – F18TS 29/4 T2 4 6 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
 

CAMP BOMB TOEIC

(450+ TOEIC)

C620TS 1/4 T2 4 6 20h10 – 21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
C622TS 22/4 T2 4 6 20h10 – 21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
C623TS 26/4 T2 4 6 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
C624TS 27/4 T3 5 7 20h10 – 21h55  ĐĂNG KÝ NGAY

SUBMARINE TOEIC

(700+ TOEIC)

S18TS 8/4 T2 4 6 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
S19TS 17/4 T2 4 6 20h10 – 21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
MASTER TOEIC

(250+ TOEIC SW)

M06TS 22/4 T2 4 6 20h10 – 21h55  ĐĂNG KÝ NGAY

Lịch khai giảng Zenlish Nam Từ Liêm

LỊCH KHAI GIẢNG ZENLISH NAM TỪ LIÊM THÁNG 4/2024
Khóa học Lớp Ngày Lịch học Thời gian Nhận tư vấn
FOUNDATION TOEIC

(Xây nền TOEIC)


 

 

 

 

 

 

F39NTL – B662NTL 01/04 T2 4 6 20h10 – 21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
F40NTL – B663NTL 03/04 T2 4 6 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
F41NTL – B664NTL 05/04 T2 4 6 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
F42NTL – B665NTL 16/04 T3 5 7 20h10 – 21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
F43NTL – B666NTL 18/04 T3 5 7 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
F44NTL – B667NTL 22/04 T2 4 6 20h10 – 21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
BEGINNER’S TOEIC

(350+ TOEIC)

  

 

 

 

B657NTL 01/04 T2 4 6 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
B662NTL 05/04 T2 4 6 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
B658NTL 10/04 T2 4 6 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
B659NTL 16/04 T3 5 7 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
B660NTL 26/04 T2 4 6 20h10 – 21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
B661NTL 27/04 T3 5 7 20h10 – 21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
CAMP BOMB TOEIC

(450+ TOEIC)

 

 

 

 

 

 

 

 

C648NTL 06/04 T3 5 7 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
C649NTL 26/04 T2 4 6 20h10 – 21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
C650NTL 29/04 T2 4 6 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
C651NTL 02/05 T2 4 6 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
C652NTL 06/04 T3 5 7 20h10 – 21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
C653NTL 08/04 T2 4 6 20h10 – 21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
C654NTL 10/04 T2 4 6 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
C655NTL 26/04 T2 4 6 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
SUBMARINE TOEIC

(700+ TOEIC)

 

 

 

S28NTL 09/04 T3 5 7 20h10 – 21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
S29NTL 10/04 T2 4 6 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
S30NTL 11/04 T3 5 7 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
S31NTL 22/04 T2 4 6 20h10 – 21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
MASTER TOEIC

(250+ TOEIC SW)

M09NTL 18/04 T2 4 6 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
Đọc thêm:

2666 CHỨNG CHỈ TOEIC QUỐC TẾ TRONG NĂM 2023, GẤP ĐÔI SỐ LƯỢNG CHỨNG CHỈ NĂM 2022. ĐIỀU GÌ ĐÃ LÀM NÊN VỊ THẾ TOP 1 CỦA ZENLISH?

Zenlish tuyển dụng giáo viên Partime/Fulltime

THÔNG TIN CÁC KHÓA HỌC TẠI ZENLISH

Zenlish tự hào là trung tâm có nhiều học viên thi đạt chứng chỉ TOEIC quốc tế nhất

Nếu bạn đang muốn chinh phục mục tiêu TOEIC thì đừng ngại ngần chọn Zenlish là nơi đồng hành nhé!

Nhanh tay đăng ký ngay để nhận được những ưu đãi hấp dẫn nhất nha.

Zalo
Messenger
Instagram
Form liên hệ

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN KHÓA HỌC ZENLISH


    x