LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP TOEIC THÁNG 9

Zenlish thông báo về lịch khai giảng các lớp TOEIC mới trong tháng 9/2023 trên toàn hệ thống. Đăng ký nhận lịch tư vấn sớm trước khi full lớp nha!

 

Lịch khai giảng Zenlish Kim Mã

 

LỊCH KHAI GIẢNG ZENLISH KIM MÃ THÁNG 9/2023
Khóa học Lớp Ngày Lịch học Thời gian Nhận tư vấn
FOUNDATION TOEIC (Xây nền TOEIC)


F04KM 18/9 T246 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
F05KM 18/9 T246 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
F06KM 28/9 T357 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
BEGINNER’S TOEIC (350+ TOEIC)


B581KM 8/9 T246 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
B582KM 13/9 T246 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
B583KM 14/9 T357 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
B584KM 19/9 T357 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY

CAMP BOMB TOEIC (450+ TOEIC)


C572KM 8/9 T246 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
C573KM 15/9 T246 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
C574KM 19/9 T357 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
C575KM 23/9 T357 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY

SUBMARINE TOEIC (700+ TOEIC)
S94KM 6/9 T246 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
S95KM 12/9 T357 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
S96KM 26/9 T357 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
S97KM 29/9 T246 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
MASTER TOEIC (250+ TOEIC SW) M46KM 12/9 T357 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
TRIGGER TOEIC (170+ TOEIC SW) T52KM 23/9 T357 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY

 

Lịch khai giảng Zenlish Hai Bà Trưng

 

LỊCH KHAI GIẢNG ZENLISH HAI BÀ TRƯNG THÁNG 9/2023
Khóa học Lớp Ngày Lịch học Thời gian Nhận tư vấn
FOUNDATION TOEIC (Xây nền TOEIC) F04HBT 9/9 T357 20h10 -21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
F05HBT 19/9 T357 20h10 -21h55  ĐĂNG KÝ NGAY


BEGINNER’S TOEIC (350+ TOEIC)
B611HBT 6/9 T246 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
B612HBT 14/9 T357 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
B613HBT 15/9 T246 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
B614HBT 19/9 T357 20h10-21h56  ĐĂNG KÝ NGAYCAMP BOMB TOEIC (450+ TOEIC)

C599HBT 11/9 T246 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
C600HBT 11/9 T246 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
C601HBT 18/9 T246 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
C602HBT 21/9 T357 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
SUBMARINE TOEIC (700+ TOEIC)

S137HBT 7/9 T357 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
S138HBT 8/9 T246 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
S139HBT 11/9 T246 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
S140HBT 12/9 T357 20h10 -21h55    ĐĂNG KÝ NGAY
S141HBT 19/9 T357 20h10 -21h55    ĐĂNG KÝ NGAY
S142HBT 22/9 T246 20h10-21h55    ĐĂNG KÝ NGAY
S143HBT 28/9 T357 20h10 -21h55    ĐĂNG KÝ NGAY
MASTER TOEIC (250+ TOEIC SW)
M72HBT 18/9 T246 18h-19h45    ĐĂNG KÝ NGAY
M73HBT 29/9 T246 20h10-21h55    ĐĂNG KÝ NGAY

 

Lịch khai giảng Zenlish Hà Đông

 

LỊCH KHAI GIẢNG ZENLISH HÀ ĐÔNG THÁNG 9/2023
Khóa học Lớp Ngày Lịch học Thời gian Nhận tư vấn
FOUNDATION TOEIC (Xây nền TOEIC) F04HĐ 5/9 T357 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
F05HĐ 8/9 T246 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY


BEGINNER’S TOEIC (350+ TOEIC)

 

B656HĐ 7/9 T357 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
B657HĐ 15/9 T246 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
B658HĐ 15/9 T246 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
B659HĐ 21/9 T357 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
 

 

CAMP BOMB

TOEIC (450+ TOEIC)C644HĐ 6/9 T357 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
C645HĐ 13/9 T357 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
C646HĐ 15/9 T246 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
C647HĐ 21/9 T357 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
SUBMARINE TOEIC (700+ TOEIC) S86HĐ 5/9 T357 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
S87HĐ 5/9 T357 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
S88HĐ 15/9 T246 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
MASTER TOEIC (250+ TOEIC SW) M16HĐ 18/9 T246 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY

 

Lịch khai giảng Zenlish Tây Sơn

 

LỊCH KHAI GIẢNG ZENLISH TÂY SƠN THÁNG 9/2023
Khóa học Lớp Ngày Lịch học Thời gian Nhận tư vấn
FOUNDATION TOEIC (Xây nền TOEIC) F03 18/9 T246 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY


BEGINNER’S TOEIC (350+ TOEIC)

 

 

 

B597TS 6/9 T246 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
B598TS 12/9 T357 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
B600TS 21/9 T357 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
B593TS 23/9 T357 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
B601TS 25/9 T246 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
B602TS 29/9 T246 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
 

CAMP BOMB TOEIC (450+ TOEIC)

C589TS 6/9 T246 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
C591TS 6/9 T246 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
C592TS 20/9 T246 20h10-21h55 ĐĂNG KÝ NGAY
C594TS 29/9 T246 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
SUBMARINE TOEIC (700+ TOEIC) S06TS 19/9 T357 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY

Lịch khai giảng Zenlish Nam Từ Liêm

 

LỊCH KHAI GIẢNG ZENLISH NAM TỪ LIÊM THÁNG 9/2023
Khóa học Lớp Ngày Lịch học Thời gian Nhận tư vấn
FOUNDATION TOEIC (Xây nền TOEIC) F04NTL 7/9 T357 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
F05NTL 22/9 T246 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY


 

 

BEGINNER’S TOEIC (350+ TOEIC)

 

 

 

B613NTL 16/9 T357 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
B614NTL 22/9 T246 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
B615NTL 7/9 T357 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
B616NTL 8/9 T246 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
B617NTL 11/9 T246 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
B618NTL 18/9 T246 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
B619NTL 14/9 T357 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
B620NTL 26/9 T357 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
CAMP BOMB TOEIC (450+ TOEIC) C604NTL 8/9 T246 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
C606NTL 5/9 T357 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
C607NTL 7/9 T357 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
C608NTL 18/9 T246 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
C609NTL 18/9 T246 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
C610NTL 21/9 T357 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
C611NTL 20/9 T246 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
C612NTL 26/9 T357 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
SUBMARINE TOEIC (700+ TOEIC) S05NTL 11/9 T246 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
S06NTL 16/9 T357 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
S07NTL 22/9 T246 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY

 

Đọc thêm:

Zenlish ra mắt và đưa vào sử dụng 10 đề ETS 2023 trên nền tảng test online

Zenlish tuyển dụng giáo viên Partime/Fulltime

THÔNG TIN CÁC KHÓA HỌC TẠI ZENLISH

Zenlish tự hào là trung tâm nhiều chứng chỉ nhất Hà Nội năm 2022.

Nếu bạn đang muốn chinh phục mục tiêu TOEIC thì đừng ngại ngần chọn Zenlish là nơi đồng hành nhé!

Nhanh tay đăng ký ngay để nhận được những ưu đãi hấp dẫn nhất nha.

Instagram
Form liên hệ

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN KHÓA HỌC ZENLISH
    x