Courses

Sort By:
Khóa học online
1.000.000đ
TOEIC SUBMARINE – LUYỆN ĐỀ READING Đây là khóa luyện đề trước khi đi thi nhằm giúp cho học sinh quen và giữ vững tâm lý khi làm bài, thực chiến với...
1.000.000đ
New
Khóa học online
Members only
Khóa học online
1.286.000đ
LỚP TOEIC TRIGGER (SPEAKING & WRITING) Dành cho những bạn sinh viên trường Đại học có yêu cầu chuẩn đầu ra là TOEIC 4 kỹ năng (NEU,HLU, AJC, VN...
1.286.000đ
Hot
Khóa học online
586.000đ
LỚP TOEIC CƠ BẢN 350+ Lớp học dành cho các bạn mất gốc nền quá yếu không thể nghe được cả những audio tiếng anh cơ bản và từ vựng kém. Khóa học này...