TOEIC SUBMARINE – LUYỆN ĐỀ READING

Get course
Enrolled: 0 students
Lectures: 22

ĐĂNG KÍ TƯ VẤN

TOEIC SUBMARINE – LUYỆN ĐỀ READING

Đây là khóa luyện đề trước khi đi thi nhằm giúp cho học sinh quen và giữ vững tâm lý khi làm bài, thực chiến với làm full đè để căn không bị thiếu thời gian và đặc biệt TRÁNH TỤT ĐIỂM cũng như nâng từ 20 – 50 điểm/2 tuần.

TEST 1

1
TOEIC SUBMARINE – LUYỆN ĐỀ READING – TEST 1 – PART 5
13:57
2
TOEIC SUBMARINE – LUYỆN ĐỀ READING – TEST 1 – PART 6
13:57
3
TOEIC SUBMARINE – LUYỆN ĐỀ READING – TEST 1 – PART 7 1 ĐOẠN
33:33
4
TOEIC SUBMARINE – LUYỆN ĐỀ READING – TEST 1 – PART 7 2
31:08

TEST 2

1
TOEIC SUBMARINE – LUYỆN ĐỀ READING – TEST 2 – PART 5
23:09
2
TOEIC SUBMARINE – LUYỆN ĐỀ READING – TEST 2 – PART 6
14:16
3
TOEIC SUBMARINE – LUYỆN ĐỀ READING – TEST 2 – PART 7 1 ĐOẠN
22:54
4
TOEIC SUBMARINE – LUYỆN ĐỀ READING – TEST 2 – PART 7 2
25:41

TEST 3

1
TOEIC SUBMARINE – LUYỆN ĐỀ READING – TEST 3 – PART 5
23:05
2
TOEIC SUBMARINE – LUYỆN ĐỀ READING – TEST 3 – PART 6
14:23
3
TOEIC SUBMARINE – LUYỆN ĐỀ READING – TEST 3 – PART 7 1 ĐOẠN
29:11

TEST 4

1
TOEIC SUBMARINE – LUYỆN ĐỀ READING – TEST 4 – PART 5
24:21
2
TOEIC SUBMARINE – LUYỆN ĐỀ READING – TEST 4 – PART 6
14:11
3
TOEIC SUBMARINE – LUYỆN ĐỀ READING – TEST 4 – PART 7 1 ĐOẠN
26:25
4
TOEIC SUBMARINE – LUYỆN ĐỀ READING – TEST 4 – PART 7 2
21:26

TEST 5

1
TOEIC SUBMARINE – LUYỆN ĐỀ READING – TEST 5 – PART 5
24:10
2
TOEIC SUBMARINE – LUYỆN ĐỀ READING – TEST 5 – PART 6
16:11
3
TOEIC SUBMARINE – LUYỆN ĐỀ READING – TEST 5 – PART 7 1 ĐOẠN
26:52
4
TOEIC SUBMARINE – LUYỆN ĐỀ READING – TEST 5 – PART 7 2
29:22

TEST 6

1
TOEIC SUBMARINE – LUYỆN ĐỀ READING – TEST 6 – PART 5
24:20
2
TOEIC SUBMARINE – LUYỆN ĐỀ READING – TEST 6 – PART 6
18:05
3
TOEIC SUBMARINE – LUYỆN ĐỀ READING – TEST 6 – PART 7 2
27:12

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review