TOEIC TRIGGER (SPEAKING & WRITING)

Get course
Enrolled: 0 students
Lectures: 18

ĐĂNG KÍ TƯ VẤN

LỚP TOEIC TRIGGER (SPEAKING & WRITING)

Dành cho những bạn sinh viên trường Đại học có yêu cầu chuẩn đầu ra là TOEIC 4 kỹ năng (NEU,HLU, AJC, VNU…) hay những bạn có mong muốn hoàn thiện cả 4 kỹ năng để sử dụng khi phỏng vấn, đi làm. Điểm đầu vào trước khi học lớp này bắt buộc phải có tối thiểu 450 Toeic nghe đọc thi tại quốc tế. Khóa học giúp bạn:

1 là: Đạt tối thiểu từ 150 – 310/400 điểm

2 là: Phát âm chuẩn quốc tế.

3 là: Giúp các bạn có thể giao tiếp trong môi trường công việc như phỏng vấn, giải quyết vấn đề qua điện thoại, trao đổi ý kiến cá nhân…

4 là: Biết trình bày câu từ để viết được email, soạn thảo hợp đồng.

ZENLISH - TOEIC TRIGGER - SPEAKING - LESSON 1

1
ZENLISH – TOEIC TRIGGER – SPEAKING – LESSON 1
55:13

ZENLISH – TOEIC TRIGGER – WRITING – LESSON 1

1
ZENLISH – TOEIC TRIGGER – WRITING – LESSON 1
43:33

ZENLISH – TOEIC TRIGGER – SPEAKING – LESSON 2

1
ZENLISH – TOEIC TRIGGER – SPEAKING – LESSON 2
39:21

ZENLISH – TOEIC TRIGGER – WRITING – LESSON 2

1
ZENLISH – TOEIC TRIGGER – WRITING – LESSON 2
44:35

ZENLISH – TOEIC TRIGGER – SPEAKING – LESSON 3

1
ZENLISH – TOEIC TRIGGER – SPEAKING – LESSON 3
37:32

ZENLISH – TOEIC TRIGGER – WRITING – LESSON 3

1
ZENLISH – TOEIC TRIGGER – WRITING – LESSON 3
36:37

ZENLISH – TOEIC TRIGGER – SPEAKING – LESSON 4

1
ZENLISH – TOEIC TRIGGER – SPEAKING – LESSON 4
37:07

ZENLISH – TOEIC TRIGGER – WRITING – LESSON 4

1
ZENLISH – TOEIC TRIGGER – WRITING – LESSON 4
47:44

ZENLISH – TOEIC TRIGGER – SPEAKING – LESSON 5

1
ZENLISH – TOEIC TRIGGER – SPEAKING – LESSON 5
45:16

ZENLISH – TOEIC TRIGGER – WRITING – LESSON 5

1
ZENLISH – TOEIC TRIGGER – WRITING – LESSON 5
44:36

ZENLISH – TOEIC TRIGGER – SPEAKING – LESSON 6

1
ZENLISH – TOEIC TRIGGER – SPEAKING – LESSON 6
49:34

ZENLISH – TOEIC TRIGGER – WRITING – LESSON 6

1
ZENLISH – TOEIC TRIGGER – WRITING – LESSON 6
37:11

ZENLISH – TOEIC TRIGGER – SPEAKING – LESSON 7

1
ZENLISH – TOEIC TRIGGER – SPEAKING – LESSON 7
35:08

ZENLISH – TOEIC TRIGGER – WRITING – LESSON 7

1
ZENLISH – TOEIC TRIGGER – WRITING – LESSON 7
46:02

ZENLISH – TOEIC TRIGGER – SPEAKING – LESSON 8

1
ZENLISH – TOEIC TRIGGER – SPEAKING – LESSON 8
53:03

ZENLISH – TOEIC TRIGGER – WRITING – LESSON 8

1
ZENLISH – TOEIC TRIGGER – WRITING – LESSON 8
45:33

ZENLISH – TOEIC TRIGGER – SPEAKING – LESSON 9

1
ZENLISH – TOEIC TRIGGER – SPEAKING – LESSON 9
36:29

ZENLISH – TOEIC TRIGGER – SPEAKING – LESSON 10

1
ZENLISH – TOEIC TRIGGER – SPEAKING – LESSON 10
49:39

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review