TOEIC CƠ BẢN (0-350+)

Get course
Enrolled: 0 students
Lectures: 12

ĐĂNG KÍ TƯ VẤN

LỚP TOEIC CƠ BẢN 350+

Lớp học dành cho các bạn mất gốc nền quá yếu không thể nghe được cả những audio tiếng anh cơ bản và từ vựng kém. Khóa học này em học được:

1 là: Bạn sẽ biết cách phát âm của từng từ, vì không nghe được là do mình chưa biết rõ âm thanh của từng từ nên mình đọc sai và nghe cũng bị sai.

2 là: cách học từ vựng hiệu quả.

3 là: tập trung vào nghe cơ bản để nâng cao nền tảng thực chất và qua đó giúp việc học TOEIC trở nên dễ dàng hơn.

4 là: Đạt 350 TOEIC 

TOEIC CƠ BẢN - LESSON 1 - NGUYÊN ÂM

1
TOEIC CƠ BẢN – LESSON 1 – NGUYÊN ÂM
24:02

1
TOEIC CƠ BẢN – LESSON 2 – NGUYÊN ÂM

1
TOEIC CƠ BẢN – LESSON 3 – PHỤ ÂM

1
TOEIC CƠ BẢN – LESSON 4 – PART 1.1

1
TOEIC CƠ BẢN – LESSON 5 – PART 1.2

1
TOEIC CƠ BẢN – LESSON 6 – PART 1.3

1
TOEIC CƠ BẢN – LESSON 7 – PART 1.4

1
TOEIC CƠ BẢN – LESSON 8 – PART 2 – WHO

1
TOEIC CƠ BẢN – LESSON 9 – PART 2 – WHERE

1
TOEIC CƠ BẢN – LESSON 10 – PART 2 – WHEN

1
TOEIC CƠ BẢN – LESSON 11 – PART 2 – HOW

1
TOEIC CƠ BẢN – LESSON 12 – PART 3 & PART 4

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review