Hệ thống thi trực tuyến

{{ ctrlVar.duration | timeFilter }}
Guest (khách)

Part 5 – TEST 2 ETS 2019

Thời gian làm bài thi: {{ ctrlVar.durationText }}

Cấu trúc đề thi

{{ partGroupKey }}

{{ $index+1 }} {{ part.term_name }} {{ part.term_quantity }} câu
Bắt đầu

{{ ctrlVar.currentPart.term_name }}

Bắt đầu

{{ ctrlVar.currentPart.term_name }}

Câu hỏi

Chưa có câu hỏi phù hợp

{{ subQuestion.title }}

Instagram
Form liên hệ

Đăng ký nhận tư vấn
    x