LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 7

Zenlish thông báo về lịch khai giảng các lớp mới trong tháng 7/2023 trên toàn hệ thống. Đăng ký nhận lịch tư vấn sớm trước khi full lớp nha!

 

Lịch khai giảng Zenlish Kim Mã

 

LỊCH KHAI GIẢNG ZENLISH KIM MÃ THÁNG 7/2023
Khóa học Lớp Ngày Lịch học Thời gian Nhận tư vấn
BEGINNER’S TOEIC (350+ TOEIC) B565KM 5/7 T246 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
B566KM 14/7 T246 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
B567KM 20/7 T357 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
B568KM 17/7 T246 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
TOEIC

CAMP BOMB (450+ TOEIC)

C558KM 5/7 T246 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
C559KM 10/7 T246 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
C560KM 17/7 T246 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
C561KM 18/7 T357 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
TOEIC SUBMARINE (700+ TOEIC) S87KM 1/7 T357 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
S88KM 10/7 T246 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
S89KM 11/7 T357 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
S90KM 22/7 T357 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
MASTER TOEIC (250+ TOEIC SW) M43KM 11/7 T357 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
TRIGGER TOEIC (170+ TOEIC SW) T51KM 22/7 T357 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY

 

Lịch khai giảng Zenlish Hai Bà Trưng

 

LỊCH KHAI GIẢNG ZENLISH HAI BÀ TRƯNG THÁNG 7/2023
Khóa học Lớp Ngày Lịch học Thời gian Nhận tư vấn
BEGINNER’S TOEIC (350+ TOEIC) B590HBT 5/7 T246 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
B592HBT 14/7 T246 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
B593HBT 19/7 T246 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
B594HBT 20/7 T357 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
TOEIC

CAMP BOMB (450+ TOEIC)

C580HBT 6/7 T357 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
C581HBT 8/7 T357 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
C582HBT 10/7 T246 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
C583HBT 12/7 T246 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
TOEIC SUBMARINE (700+ TOEIC) S123HBT 3/7 T246 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
S124HBT 8/7 T357 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
S125HBT 11/7 T357 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
S126HBT 14/7 T246 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
S127HBT 14/7 T246 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
S128HBT 17/7 T246 18h-19h45    ĐĂNG KÝ NGAY
S129HBT 18/7 T357 18h-19h45    ĐĂNG KÝ NGAY
S130HBT 22/7 T357 20h10-21h55    ĐĂNG KÝ NGAY
MASTER TOEIC (250+ TOEIC SW) M64HBT 10/7 T246 18h-19h45    ĐĂNG KÝ NGAY
M65HBT 15/7 T357 20h10-21h55    ĐĂNG KÝ NGAY
M66HBT 19/7 T246 20h10-21h55    ĐĂNG KÝ NGAY

 

Lịch khai giảng Zenlish Hà Đông

 

LỊCH KHAI GIẢNG ZENLISH HÀ ĐÔNG THÁNG 7/2023
Khóa học Lớp Ngày Lịch học Thời gian Nhận tư vấn
BEGINNER’S TOEIC (350+ TOEIC) B632HĐ 4/7 T357 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
B633HĐ 10/7 T246 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
B634HĐ 10/7 T246 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
B635HĐ 22/7 T357 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
TOEIC

CAMP BOMB (450+ TOEIC)

C623HĐ 3/7 T246 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
C624HĐ 6/7 T357 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
C625HĐ 7/7 T246 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
C626HĐ 19/7 T246 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
TOEIC SUBMARINE (700+ TOEIC)


S80HĐ 6/7 T357 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
S81HĐ 6/7 T357 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
S82HĐ 19/7 T246 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY

MASTER TOEIC (250+ TOEIC SW)
M14HĐ 10/7 T246 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
M13HĐ 16/7 T246 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY

 

Lịch khai giảng Zenlish Tây Sơn

 

LỊCH KHAI GIẢNG ZENLISH TÂY SƠN THÁNG 7/2023
Khóa học Lớp Ngày Lịch học Thời gian Nhận tư vấn
BEGINNER’S TOEIC (350+ TOEIC) B587TS 10/7 T246 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
B588TS 20/7 T357 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
B589TS 28/7 T246 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
B590TS 15/7 T357 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
TOEIC

CAMP BOMB (450+ TOEIC)

C583TS 3/7 T246 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
C584TS 12/7 T246 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
C586TS 28/7 T246 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
TOEIC SUBMARINE (700+ TOEIC)
S03TS 14/7 T246 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
S04TS 24/7 T246 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY

 

Lịch khai giảng Zenlish Nam Từ Liêm

 

LỊCH KHAI GIẢNG ZENLISH NAM TỪ LIÊM THÁNG 7/2023
Khóa học Lớp Ngày Lịch học Thời gian Nhận tư vấn
BEGINNER’S TOEIC (350+ TOEIC) B598NTL 3/7 T246 20h10-21h45  ĐĂNG KÝ NGAY
B599NTL 4/7 T357 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
B600NTL 14/7 T246 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
B602NTL 28/7 T246 20h10-21h45  ĐĂNG KÝ NGAY
TOEIC

CAMP BOMB (450+ TOEIC)

 

C590NTL 3/7 T246 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
C591NTL 4/7 T246 20h10-21h45  ĐĂNG KÝ NGAY
C592NTL 5/7 T246 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
C593NTL 13/7 T357 20h10-21h45  ĐĂNG KÝ NGAY
TOEIC SUBMARINE (700+ TOEIC) S03NTL 10/7 T246 20h10-21h45  ĐĂNG KÝ NGAY
S04NTL 25/7 T357 20h10-21h45  ĐĂNG KÝ NGAY

 

Đọc thêm:

Zenlish là trung tâm sở hữu nhiều chứng chỉ nhất Hà Nội Quý 1/2023

Zenlish tuyển dụng giáo viên Partime/Fulltime

THÔNG TIN CÁC KHÓA HỌC TẠI ZENLISH

Zenlish tự hào là trung tâm nhiều chứng chỉ nhất Hà Nội năm 2022.

Nếu bạn đang muốn chinh phục mục tiêu TOEIC thì đừng ngại ngần chọn Zenlish là nơi đồng hành nhé!

Nhanh tay đăng ký ngay để nhận được những ưu đãi hấp dẫn nhất nha.

Instagram
Form liên hệ

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN KHÓA HỌC ZENLISH
    x