LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 6

Zenlish thông báo về lịch khai giảng các lớp mới trong tháng 6/2023 trên toàn hệ thống. Đăng ký nhận lịch tư vấn sớm trước khi full lớp nha!

 

Lịch khai giảng Zenlish Kim Mã

 

LỊCH KHAI GIẢNG ZENLISH KIM MÃ THÁNG 6/2023
Khóa học Lớp Ngày Lịch học Thời gian Nhận tư vấn
BEGINNER’S TOEIC B558KM 2/6 T246 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
B559KM 7/6 T246 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
B560KM 14/6 T246 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
B561KM 15/6 T357 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
TOEIC

CAMP BOMB

C554KM 9/6 T246 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
C555KM 14/6 T246 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
C556KM 27/6 T357 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
C557KM 30/6 T357 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
TOEIC SUBMARINE S85KM 12/6 T246 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
S86KM 17/6 T357 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
S87KM 24/6 T357 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
S88KM 26/6 T246 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
TRIGGER TOEIC T50KM 13/6 T357 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
MASTER TOEIC M42KM 19/6 T246 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY

 

Lịch khai giảng Zenlish Hai Bà Trưng

 

LỊCH KHAI GIẢNG ZENLISH HAI BÀ TRƯNG THÁNG 6/2023
Khóa học Lớp Ngày Lịch học Thời gian Nhận tư vấn
BEGINNER’S TOEIC B581HBT 6/6 T357 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
B582HBT 7/6 T246 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
B583HBT 9/6 T246 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
B584HBT 15/6 T357 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
TOEIC

CAMP BOMB

C571HBT 6/6 T357 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
C572HBT 15/6 T357 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
C573HBT 14/6 T246 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
C574HBT 14/6 T246 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
TOEIC SUBMARINE S117HBT 7/6 T246 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
S118HBT 9/6 T246 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
S119HBT 13/6 T357 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
S120HBT 16/6 T246 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
S121HBT 17/6 T357 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
S122HBT 22/6 T357 20h10-21h55    ĐĂNG KÝ NGAY
MASTER TOEIC M61HBT 16/6 T246 18h-19h45    ĐĂNG KÝ NGAY
M62HBT 21/6 T246 20h10-21h55    ĐĂNG KÝ NGAY
M63HBT 22/6 T357 18h-19h45    ĐĂNG KÝ NGAY

 

Lịch khai giảng Zenlish Hà Đông

 

LỊCH KHAI GIẢNG ZENLISH HÀ ĐÔNG THÁNG 6/2023
Khóa học Lớp Ngày Lịch học Thời gian Nhận tư vấn
BEGINNER’S TOEIC B626HĐ 2/6 T246 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
B627HĐ 14/6 T246 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
B628HĐ 15/6 T357 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
B629HĐ 21/6 T246 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
TOEIC

CAMP BOMB

C616HĐ 1/6 T357 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
C617HĐ 5/6 T246 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
C618HĐ 7/6 T246 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
C619HĐ 12/6 T246 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
TOEIC SUBMARINE S77HĐ 8/6 T357 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
S78HĐ 13/6 T357 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
S79HĐ 20/6 T357 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
S80HĐ 26/6 T246 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
MASTER TOEIC M13HĐ 16/6 T246 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY

 

Lịch khai giảng Zenlish Tây Sơn

 

LỊCH KHAI GIẢNG ZENLISH TÂY SƠN THÁNG 6/2023
Khóa học Lớp Ngày Lịch học Thời gian Nhận tư vấn
BEGINNER’S TOEIC B584TS 9/6 T246 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
B585TS 15/6 T357 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
B586TS 20/6 T357 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
B587TS 26/6 T246 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
TOEIC

CAMP BOMB

C581TS 5/6 T246 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
C582TS 26/6 T246 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
C583TS 30/6 T246 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
TOEIC SUBMARINE
S01TS 17/6 T357 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
S02TS 10/6 T357 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY

 

Lịch khai giảng Zenlish Nam Từ Liêm

 

LỊCH KHAI GIẢNG ZENLISH NAM TỪ LIÊM THÁNG 6/2023
Khóa học Lớp Ngày Lịch học Thời gian Nhận tư vấn
BEGINNER’S TOEIC B584TS 9/6 T246 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
B585TS 15/6 T357 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
B586TS 20/6 T357 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
B587TS 26/6 T246 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
TOEIC

CAMP BOMB

C581TS 5/6 T246 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
C582TS 26/6 T246 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
C583TS 30/6 T246 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY
TOEIC SUBMARINE
S01TS 17/6 T357 18h-19h45  ĐĂNG KÝ NGAY
S02TS 10/6 T357 20h10-21h55  ĐĂNG KÝ NGAY

 

Đọc thêm:

Zenlish là trung tâm sở hữu nhiều chứng chỉ nhất Hà Nội Quý 1/2023

Zenlish tuyển dụng giáo viên Partime/Fulltime

THÔNG TIN CÁC KHÓA HỌC TẠI ZENLISH

Zenlish tự hào là trung tâm nhiều chứng chỉ nhất Hà Nội năm 2022.

Nếu bạn đang muốn chinh phục mục tiêu TOEIC thì đừng ngại ngần chọn Zenlish là nơi đồng hành nhé!

Nhanh tay đăng ký ngay để nhận được những ưu đãi hấp dẫn nhất nha.

Instagram
Form liên hệ

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN KHÓA HỌC ZENLISH
    x