Lý do nên học

 • Bạn cần 100 – 200/400 điểm Toeic speaking & writing để đáp ứng yêu cầu đổi điểm hoặc chuẩn đầu ra của trường đại học?
 • Khóa học hướng tới hoàn thiện toàn diện sử dụng Toeic 4 kỹ năng để người học nâng cao năng lực sử dụng kỹ năng nói viết cơ bản cho việc học và chuẩn đầu ra của trường đại học.
 • Cần đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu trên trường hoặc sử dụng cơ bản đi làm.

Lợi ích của học viên

Khóa học gồm 16 buổi (3 buổi/ tuần; 1h45p/buổi), yêu cầu đầu vào 450-600+ TOEIC L&R, đảm bảo đầu ra từ 170-240+/400 TOEIC. Học viên được:

 • Lộ trình chi tiết và tương tác với giáo viên hàng ngày.
 • Lớp học không quá 16 học viên nhằm nâng cao khả năng luyện tập, tương tác trong lớp
 • Đạt tối thiểu 100 – 200 điểm Toeic speaking & writing chỉ trong 2 tháng. mà yêu cầu đầu vào chỉ cần 450 Toeic nghe đọc quốc tế.

Đầu ra kỳ vọng của khóa học

 • Đạt tối thiểu 100 – 200 điểm Toeic speaking & writing chỉ trong 2 tháng.
 • Biết cách và luyện phát âm chuẩn.
 • Tăng khả năng phản xạ nói để đạt từ 60 – 100 điểm Toeic speaking.
 • Biết cách giải quyết vấn đề qua điện thoại thông qua tình huống Tiếng Anh công sở (sát đề thi)
 • Xử lý được các lỗi Trọng âm, Âm đuôi, cách ngắt câu
 • Tăng khả năng diễn đạt từ câu ngắn tới dài
 • Rèn chuẩn ngữ pháp ở dạng nói và viết.
 • Biết cách triển khai ý, diễn giải trong văn nói và viết.

Đầu ra kỳ vọng của khóa học

 • Chuẩn hóa lại cách phát âm.
 • Rèn tốc độ đọc có ngắt nghỉ phù hợp cả đời sống hàng ngày và bài thi quốc tế.
 • Biết cách mô tả bức tranh 1 cách chi tiết để lột tả hết nội dung trong tranh ở cả dạng nói và viết.
 • Luyện tập khả năng phản xạ qua các câu hỏi ngắn (dạng phỏng vấn).
 • Giải quyết vấn đề qua điện thoại.
 • Biết viết và trả lời email khách hàng, đối tác theo chuẩn quốc tế.
 • Luyện tập cách triển khai ý ở dạng viết.
 • Chuẩn ngữ pháp văn viết.

Giảng viên

Ai nên tham dự