GIỚI THIỆU VỀ BÀI THI TOEIC LISTENING & READING

GIỚI THIỆU VỀ BÀI THI TOEIC LISTENING & READING

Nắm rõ cấu trúc và cách làm là điều kiện tiên quyết nếu thí sinh muốn giành điểm cao trong kì thi TOEIC.

Link video hướng dẫn: https://www.youtube.com/watch?v=nrQi-wVhQEY

 1. Khái quát về đề thi Toeic.

Bài thi Toeic gồm 2 phần Listening (Nghe) và Reading (Đọc).

Bài thi gồm 2 phần: Nghe (Listening) + Đọc (Reading)

–            Hình thức trắc nghiệm: 100%.

–           Thời gian làm bài: 120 phút

–           Điểm số tối đa là: 990đ

I – GIỚI THIỆU CẤU TRÚC BÀI THI TOEIC LISTENING Phần Listening có 4 phần nhỏ từ Part 1 tới Part 4

Part 1: Mô tả tranh: Đề cung cấp 6 tranh. Nhiệm vụ cần quan sát tranh, kết hợp lắng nghe 4 câu mô tả, và chọn ra 1 ý mô tả đúng nhất.

Vi dụ

You wilt hear:       Now li sten to th e four s ta temen ts_

(A) They’re leaving the room.

{B} They’re turning on the machine.

(C)  They’re standing near (he table.

(D)  They’re reading the newspaper.

Statement (C), “They’re standing near the tabled is the best description of the picture, so you should select answer (C) and mark it on your answer sheet.

Part 2: Cau hoi va tra loi: Be cung cap 25 cau hoi dang Where, When, What, Why …, moi cau hoi co 3 dap an, nhiem vu cua chung ta la chon ra 1 cau tra lai dung nhat. Tat ca deu chi nghe va chon, khong in ra giay.

Ví dụ :

Question 2

You will hear

 

Question 1

You will hotin

11. Did you make a dinnei’ reservation?

(A) I prefer fish.

(B) Flight 261 to Osaka.

(C) Yes, it^s at 7 o’clock.

 1. Who takes the packages to the post office?

(A) Turn left at the corner.

(B) Martin usually does it.

(C) No, I didn’t.

Part 3: Nghe doan hoi thoai va tra lai: Be cung cap 13 doan hoi thoai co 2 – 3 nguoi noi chuyen, moi doan se in san 3 cau hoi, nhiem vu cua chung ta la nghe ky doan hoi thoai va chon ra y dung nhat cho moi cau hoi. Tong so la 13 doan hoi thoai = 39 cau hoi.

3 câu hỏi mẫu cho 1 đoạn nghe Part 3.

 1. What is the woman concerned about?
 2. The rate of production
 3. The availability of staff
 4. the temperature of a room
 5. The cost of shipping
 6. What do the men suggest?
 7. Adjusting some controls
 8. Hiring a technician
 9. Replacing some equipment
 10. Using different packaging
 11. What does the woman say she will do?
 12. Check with a supplier
 13. Place an advertisement
 14. Conduct an inspection
 15. Revise a production

Part 4: Nghe đoạn bài nói ngắn và trả lời: Đề cung cấp 10 bài nói ngắn có 1 người nói, mỗi đoạn sẽ in sau 3 câu hỏi, nhiệm vụ của chúng ta là nghe kỹ bài nói và chọn ra ý đúng nhất cho mỗi câu hỏi. Tổng số là 10 đoạn nói= 30 câu hỏi.

3 câu hỏi mẫu cho 1 đoạn

Part 4:

 1. What is the purpose of the call?
 2. To offer a product
 3. To cancel an order
 4. To provide an address
 5. To request an address
 6. What does the caller say about Ms. Stockton?
 7. She has a digital camera
 8. She receives many calls
 9. She participated in a survey
 10. She is a frequent customer
 11. What does the caller say he will do?
 12. Send a catalog
 13. Call again later
 14. Repair a computer
 15. Ship a new monitor

II – CẤU TRÚC CỦA BÀI THI TOEIC – READING

Phần Reading của bài thi TOEIC có 3 phần nhỏ. Từ Part 5 tới Part 7 . Cụ thể như sau:

Part 5: Điền từ còn thiếu vào trong 1 câu văn:

Ex:

 1. The award is given to an individual who has

made_________ contributions  to the  community

through volunteer work.

(A)   detailed

(B)    significant

(C)    secure

(D)   updated

Part 6: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống trong 1 đoạn văn.

Ex:

Questions 131-134 refer to the following notice.

Pro Unis is now hiring for positions in our production, human resources, and accounting departments. As one of the region’s largest employers, Pro Unis workforces with uniforms for

I •

over 70 years. Since our founding, Pro Unis has been committed to employee retention and ——.

We offer competitive wages, job training, and regular opportunities for promotion. To learn more

about – • vis’1 prounis.com/careers. Interested job-seekers will be directed to fill out an online

about , visit prounis.com/car

133.

application and upload a r6sum§.

134.

(A) outfitted 133. (A) issues
(B) will outfit (B) events
(C) is outfitting (C) openings
(D) has been outfitting (D) investments
(A) advanced 134. (A) They must also pass a background
(B) an advance check to be eligible for employment.
(C) they advance (B) Let Pro Unis design work uniforms for
(D) advancement your company.

(C)                 You can now follow us on social

media.

(D)                 We recently hired a new director of

human resources.

 

Phan 7: Đọc hiểu đoạn văn bản và trả lời các câu hỏi liên quan.

Ex:

Questions 147-148 refer to the following job posting.

 1. What is included in the job posting?

(A)         The location of Fuhr Realty Ltd.

(B)         A starting date for the position

(C)                 A description of job responsibilities

(D)                 Information about employment benefits

 1. What qualification is necessary for the position?

(A)                         A degree in accounting

(B)                         A professional certification

(C)                         Experience as a manager

(D)                        Good computer skills

Tham gia cộng đồng “Học TOEIC cùng Zenlish” để nhận thêm nhiều tài liệu miễn phí, hữu ích tại đây

Nếu bạn đang muốn chinh mục tiêu TOEIC thì đừng ngại ngần chọn Zenlish là nơi đồng hành nhé!

Nhanh tay đăng ký ngay để nhận được những ưu đãi hấp dẫn nhất nha.

Instagram
Form liên hệ

Đăng ký nhận tư vấn
  x